warsztaty wypieku chleba

Program zajęć edukacyjnych Gospodarstwo Agroturystyczne

 Sycyn pod lipą

Sycyn 4, 64-606 Popówko

1.   Temat / tytuł zajęć:                            Pieczemy chleb codzienny

2.   Czas trwania zajęć:                                      3 – 4 godz.

3.   Grupa docelowa:                                dzieci, młodzież szkolna, rodziny

4.   Liczebność   grupy:               min.20 max. 50

5.   Prowadzący zajęcia:                Gospodarze

  6.   Zakres tematyczny:                       Mielenie ziarna, wyrabianie ciasta i wypiek chleba  w piecu chlebowym opalanym drewnem.

 7.  Harmonogram/przebieg zajęć:    powitanie, rozmowa na temat znaczenia dobrego chleba a zdrowia człowieka, rozpalanie pieca chlebowego, mielenie ziarna w zabytkowym młynku, wyrabianie ciasta chlebowego, formowanie chleba, wygarnianie popiołu i czyszczenie pieca, wypiek;  W międzyczasie uczestnicy tworzą własne figurki z ciasta chlebowego które zostaną dla nich wypieczone.

8.  Pomoce dydaktyczne: Zabytkowy młynek do mielenia zboża, dzieże, kosze wzrostowe, piec chlebowy, sita etc.

9.  Koszty warsztatów: 25 zł od osoby, opiekunowie i kierowca bez opłat.

 10.  Dodatkowe uwagi:                  Poczęstunek dla wszystkich z produktów gospodarstwa.                                                               Mile widziane przywiezione smakołyki dla zwierząt, np. Suchy chleb, marchewka, etc.

Więcej Informacji pod nr. tel. 618471248 / 6051397